Oberoende Nikkenkonsult Östen Sundell. Aspenäs Livsrum i Lerum
HEM         |         NIKKEN         |         FLAVON         |         OM MIG         |         KONTAKT             
 
 
 
 
 
 
 
Om mig
 
 
År 2010 började jag som Oberoende Nikkenkonsulent att sprida information om hur vi på ett bättre sätt tar hand om våra liv. Sedan dess är NIKKENS produkter en viktig del i mitt liv.

En ny och fantastisk produkt kom i min väg 2017. FLAVON, frukt, bär och grönsaker i komprimerad form. Alla behöver den produkten. Den som vill starta en verksamhet har här en gyllene möjlighet.

Jag har ett holistiskt perspektiv på människan som består av kropp, själ och ande. Allt hör ihop! Den synen avspeglar sig även mot bakgrunden att jag under 30 år varit pastor inom Equmeniakyrkan (f.d Svenska Missionskyrkan) där jag fått erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. I min utbildning läste jag även psykologi och en del psykiatri.

Målet med min verksamhet är att försöka förebygga ohälsa och att ge människan en ökad livskvalité. Jag ser till varje individs enskilda behov och för mig är det viktigt att vara en god lyssnare.
 
 
Aspenäs Livsrum   |   Katarina Ribbings väg 10, 443 32 Lerum   |   0706-25 27 63   |   osten.sundell46@gmail.com